Lista e Produkteve

Llamarine Trapezoidale e Xinguar e Ngjyrosur
Llamarine Trapezoidale e Xinguar
Llamarine Trapezoidale e Xinguar e Ngjyrosur
Tuba Celiku Rrethore te dimensioneve te ndryshme
Tuba Kuadrat te dimensioneve te ndryshme
Tuba Celiku Kuadrat te dimensioneve te ndryshme
Profile Celiku, Ele te dimensioneve te ndryshme
Profile Celiku, Ele te dimensioneve te ndryshme
Tuba Celiku Drejtkendore te dimensioneve te ndryshme
Tuba Celiku Kuadrat, Drejtkendore dhe Rrethore
Tuba Celiku Kuadrat & Drejtkendore
Tuba Celiku Rrethore & Drejtkendore
Panele Sanduiç
Llamarine ne Forme Tjegull e Ngjyrosur
Tuba Celiku Drejtkendore te dimensioneve te ndryshme
Tuba Celiku Kuadrat te dimensioneve te ndryshme
Llamarine Trapezoidale e Xinguar
Grila te Zeza & te Xinguara te dimensioneve te ndryshme
Grila te Zeza & te Xinguara te dimensioneve te ndryshmet
Rrjete Çeliku Rrotull (e Xinguar) te dimensioneve te ndryshme
Artikuj Zbukurimi prej Celiku, Alumini dhe Gize
Artikuj Zbukurimi prej Celiku, Alumini dhe Gize
Rrjeta Importi te Xinguara per perdorime te ndryshme
Rrjeta Importi te Xinguara per perdorime te ndryshme
Llamarine Çeliku me Vrima te dimensioneve te ndryshme
Llamarine Çeliku me Vrima te dimensioneve te ndryshme
Rrjete Çeliku, e Xinguar me Thurje
Llamarine e Çarë ne Presë
Llamarine e Xinguar te Spesoreve te ndryshem
Elemente per Mbyllje Kulmi Çatie
Profile "U" (UPN)
Rrjete Çeliku e Zezë me Thurje te dimensioneve te ndryshme
Grila te Xinguara per Rrethime te dimensioneve te ndryshme
Tapa Plastike te dimensioneve te ndryshme
Bryla Celiku per Tubacione
Elemente Zbukurimi Gize
Maja Alumini
Lule Alumini per Zbukurim
Kryqe te ndryshme
Parmak Alumini per Zbukurim
Kurore Alumini per Zbukurim
Rrula dhe Udhezues
Mentesha te dimensioneve te ndryshme
Elemente Zbukurimi
Llamarine e Godrinuar (Riffle)
Llamarine e Zeze
Llamarine e Stampuar
Llamarine e Xinguar
Llamarine e Xinguar e Stampuar
Karbit Kalciumi
Doppio "T" ( IPE)
Doppio "T" (HEA)
Llamarine e Zeze (formati 6000x1500)
Elektroda Saldimi me % te Larte Kromi & Mangani
Elektroda Saldimi te Buta (Per Statik)
Elektroda Saldimi Pike Kuqe (NORD)
Eletroda Saldimi te Buta (Kineze)
Elektrode Saldimi Pike Kuqe EB121
Elektroda Saldimi te Buta Pike Verdhe (VEJEN)
Elektrode Saldimi ( per Gize)
Elektrode Saldimi ( per Inokse)
Elektrode Saldimi (per Alumin)
Shufra Katrore
Shufra Rrethore
Shufra Drejtkendore (Lama)
Llamarine e Grodinuar
 
Talk to me/Click here to send inquiry